วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558   

ผู้เข้าชม 1703 ครั้ง


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  และ  กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว และการปฐมนิเทศ  

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ - วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศ

    " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาล

    ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่ว

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 5/4/2016 9:41:20 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1703  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต