วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศ เรื่องแจ้งไซส์เสื้อกีฬาสี ปี2553   

ผู้เข้าชม 12335 ครั้ง


เนื่องด้วยในวันที่ 28 -29ตุลาคม 2553 นี้ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุกชั้นปี จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2553 ขอให้นักศึกษาแจ้งจองไซส์เสื้อกีฬาสีด้วย  เพื่อจะได้ขนาดที่พอดี  และสามารถแจ้งจองไซส์เสื้อกีฬาได้ไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 นี้เท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 


 

    ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเ

    โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร

    พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ภาวดี  
วันที่โพส 10/27/2010 5:42:48 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 12335  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต