วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  เรื่องเซ็นต์สัญญากองทุนเทอม2/2553   

ผู้เข้าชม 10437 ครั้ง


ประกาศ

ขอให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ยังไม่ได้มาเซ็นต์สัญญากองทุนในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ให้มาเซ้นต์สัญญาด่วนไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2553 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะไม่กู้ยืมในภาคเรียนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ด้วยรักและปรารถนาดี

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

 


 

    ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนั

    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสต

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึ

    ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA

    ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สาวิตรี  
วันที่โพส 10/27/2010 5:38:37 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 10437  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต