เรื่องเด่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
CASNIC 2017
โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ #บวชฟรีมีกุศล 14-19 กันยายน

ประมวลภาพถ่ายวิทยาลัยฯ ทั้งหมด


ประมวลภาพCASNIC 2017


       (ถ่ายภาพโดย อ.เต้ย พี่เก๋ พี่จ๊อบ พี่บุ้)สงวนลิขสิทธิ์ ? 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น / www.cas.ac.th